התרנגולים - כשאת אומרת לא
1963
מילים: דן אלמגור
לחן: אלכסנדר ארגוב

כשאת אומרת "לא"
למה את מתכוונת?
למה את מתכוונת?
כשאת אומרת "לא"
האם, ה-"לא" הוא,
"לא" הוא באמת
אולי, הוא רק אולי
אך לא כעט
או שה- "לא"
הוא רק עוד לא
אולי הוא "או"
אולי הוא "פה"
כי את אומרת "לא"
כל כך בחן
שהוא נשמע לי
עוד יותר מזמין מ- "כן".

כשאת אומרת "לא"
אני כבר לא יודע
מבולבל ומשתגע
שאת אומרת "לא".

כי אם אומר:
"היא לא רוצה ממש"
אולי, מחר תכריזי:
"הוא חלש, זה גבר זה?...
זה סתם קטין, שומע "לא"
הוא מאמין"
ואם אלך אלך, אולי תאמרי: "חבל"
אם אשאר, אולי תגידי: "מנוול".

כשהיא אומרת "לא"
למה היא מתכוונת?
למה היא מתכוונת?
כשהיא אומרת "לא"
האם זה "לא" כזה,
כזה מוחלט?
או שה- "לא" הוא רק
זמני בלבד?

אולי הוא "טוב"
אך לא עכשיו
אולי זה הוא בעצם "נו"
אך אם היו אומרים רק "לא ו- "כן"
אז מה בכלל היה נשאר פה מעניין?!

להה לה לה לה ליי לההללי
התאהבתי בך, התאהבתי
כמה התעצבנתי
בואי לאהוב כדי שיהיה לי...

כשאת אומרת "לא"
למה את מתכוונת?
למה את מתחננת?
כשאת אומרת "לא"
כי אם אינך רוצה בכלל בכלל
תגידי: "הסתלק כבר וחסל"
תגידי: "די או עוף מפה"
רק אל, אל תגידי "לא"
כי את אומרת "לא" כל כך בחן
שהוא נשמע לי
עוד יותר מזמין מ- "כן".

הגידי: "די או עוף מפה"
רק אל, נא אל תגידי "לא"
כי את אומרת "לא" כל כך בחן
שהוא נשמע לי
עוד יותר מזמין מ- "כן".

"לא......"


 

 

...