היהודים - עידן האלוהים
מילים: תום פטרובר
לחן: תום פטרובר
תום
הפצצה


שלוש דתות
ואלוהים אחד למעלה בשמיים
כל יום שעות
עומדים אצלו בתור
יכול להיות
שגם אני אותו אראה בעוד שניה או שתיים
ולי סיבות
יש מיליון-מיליון
בשם המת האחרון

עידן האלוהים
עידן האלוהים
עידן האלוהים היום
מכאן עד אלוהים
מכאן עד אלוהים
מכאן עד אלוהים תהום

אינסוף מתים
מרוב פנאטים אף אחד כבר לא בורח
במקום דפים
רושמים על מצבות
אנ'לא מתאים
לא תגייסו אותי יותר אתה שומע
אם יש שדים
יש מיליון-מיליון
בשם השד האחרון

אז לא מאוחר
תרים ת'ראש תראה פרפר
עף עד הירח
כמה זמן עבר
איך לא נמחק לי המספר
כמה זמן לוקח


 

 

...