היהודים - עוד מעט
מילים: תום פטרובר
לחן: תום פטרובר

תום
הפצצה


עוד מעט
ניגע באור
הדף חלק
תתחיל לספור.

תפוס אותי
רחם עלי
בבדידותי
נברתי די.

לא אז אני לא יודעת
כבר אין לי דרך לעצור.

עוד אחד
זה לא נחשב
לטף אותי
בסוף נשכב.

פגעת בי
אתה כמו נחש
אנ'לא בוכה
זה לא ממש.

לא אז אני לא יודעת
כבר אין לי דרך לעצור.
 

 

...