היהודים - באויר
מילים: תום פטרובר
לחן: תום פטרובר
תום
הפצצהאתה עוטף אותי בחום אני נרדמת
כמו עלה בלי הגיון אני נופלת
אני שומרת אמונים אני נשמרת
במקום לשכב עם אחרים אני נשארת.

באויר...

אתה הורג אותי כל ים אני נקברת
אנ'לא מוצאת את עצמי פתאום אני לא גומרת
אני קשורה כמו הכלבים אני נקשרת
במקום לשכב עם אחרים אני נשארת.

באויר...
 

 

...