היהודים - תעזור לי
מילים: תום פטרובר
לחן: תום פטרובר
תום
הפצצהניפחת לי ת'מוח
נתת לי לחשוב
נתת לי לברוח
ולחזור בסוף.

ואין אין לי כוח
נתת לי בראש
הספקת כבר לסלוח
ת'כזה קדוש
כזה קדוש.

תעזור לי להרגע...

עבר לך עוד שבוע
תלכי כבר לעבוד
בלי למה בלי מדוע
את תודי לי עוד.

ואין אין לי כוח
תיקחו אותי מכאן
תיקחו ועם הרוח
לא משנה לאן
לא משנה לאן.

תעזור לי להרגע...

זיינת לי ת'מוח
עשית לי ר(ק) טוב
עשית לי לגנוח
ולגמור בסוף

תעזור לי להרגע...

I Love You
BABE

I Want You
BABE
 

 

...