דיויד ברוזה - בוכה אל הקירות
דויד ברוזה - בוכה אל הקירות
בוכה אל הקירות
מילים: איתן נחמיאס גלס, מיכה שטרית
לחן: עמרני עבדרחמן

שמיים של עצב עלי והלילה
נוטף לאיתו כמו חלב הנר
חרמש הירח קר
מלמעלה אומר לי
לך הלאה ואל תשבר.

רכבת הלילה מלאה געגוע
ואני ברציף מחכה כמו לנס
מעיל של בדידות לי קרוע
אומר לי לנוע ועוד לחפש.

ושוב געגוע פגוע נגוע
ברעל זכרונות
גופי בלי גופך שוב גווע
שוקע שוקע, שוקע...
כאן לבד בין הקירות.

איולו איולו
ובוכה אל הקירות
איולו איולו
וצועק אל הקירות.

השמש זורחת בעיר הזרה לי
לא יודע לאן מליכים הרחובות
רק זה שאליך הולך
הוא יקרא לי , תראי איך יקרא לי
יגיד לי לבוא.

ללכת שנית לאיבוד בעיניך
לחבק אותך שוב לחבקך שוב אליי
עקבות לא השארת שאלך אחריך
השארת את פניך צרובות בעיני.


 

 

...