סי היימן - גיבור גדול
מילים: סי היימן
לחן: סי היימן
סי היימן
ולהקה מקומית

מלחמות, כבר לא קורות בחורף
אפילו לנו קצת קר בשביל לשנוא
מלחמות, כבר לא קורות בחורף
אפילו לנו קצת קר בשביל לכבוש.

מלחמות, כבר לא קורות בקיץ
אפילו לנו קצת חם בשביל לשנוא.

היי אתה !
גיבור גדול -
בוא והראה שאתה יכול
זו לא חכמה להיות חזק
רק במלחמה
בוא והראה לה
קצת חיבה.

מלחמות, כבר לא קורות בקיץ
אפילו לנו קצת חם בשביל לכבוש
התפנתה לך תקופה ?
בוא והראה לי...
שאתה, יודע לפחוד.

היי אתה !
גיבור גדול -
בוא והראה שאתה יכול
זו לא חכמה להיות חזק
בוא והראה שאתה פוחד...
היא תדע שאתה אוהב.

אני עוזבת
כי אני חושבת
שאני אוהבת מדיי

לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק
שיקשור את חיי
ומי בכלל יכול לומר
כמה זמן נישאר ?
כשהכרתי אותך, חשבתי לרגע..
שמצאתי חבר.

 

 

...