עדנה לב - שתי אחיות

מילים: יורם טהרלב
לחן: אברהם זיגמן

שתי אחיות לי יפות כחמה
ואני לבנה כירח
שתי אחיות ותמימה ותמה
ואני חציפה לב הרע
אני הרעה, אני הנוראה
כלבים את קולם אז ישמיעו
כי אני הרעה, אני הנוראה
הקוץ בשושן - אני הוא.

שתי אחיות לי אחת אל הגן
ירדה לה עם עלם גבוה
ומי זה ילל אחריה כתן
ומי זה צחק כצבוע ?
אני הרעה.. אני הנוראה
כלבים את קולם אז ישמיעו
כי אני הרעה, אני הנוראה
הקוץ בשושן - אני הוא.

שתי אחיות לי , שניה רדתה
עם גבר ירדה לה לשוח
ומי זה תפס שולי שמלתה ?
שושן או דרדר, או הרוח ?

אני הרעה.. אני הנוראה
כלבים את קולם אז ישמיעו
כי אני הרעה, אני הנוראה
הקוץ בשושן - אני הוא.

שתי אחיות לי בלילה קר
שתיהן התארסו מרוב פחד
מי משוטטת לבד בגנים ?
כולה עזובה ונשכחת ?

אני הרעה.. אני הנוראה
כלבים את קולם אז ישמיעו
כי אני הרעה, אני הנוראה
הקוץ בשושן - אני הוא .

 

 

...