חווה אלברשטיין - ריקמה אנושית אחת
מילים: מוטי המר
לחן: מוטי המר

שאמות, משהו ממני
משהו ממני ימות לך
ימות לך
שתמות, משהו ממך בי
משהו ממך בי ימות איתך
ימות איתך.

כי כולנו, כן כולנו
כולנו ריקמה אנושית אחת חיה
ואם אחד מאיתנו
הולך מעימנו
משהו מת בנו
משהו נשאר איתו.

אם נדע איך להרגיע
איך להרגיע את האיבה
אם רק נדע
אם נדע, אם נדע להשקיט
את צערנו, אם נדע להשקיט
על אף עלבוננו לומר סליחה
אם נדע להדחיק, מהתחלה.

כי כולנו, כן כולנו
כולנו ריקמה אנושית אחת חיה
ואם אחד מאיתנו
הולך מעימנו
משהו מת בנו
משהו נשאר איתו.

כי כולנו, כן כולנו
כולנו ריקמה אנושית אחת חיה
ואם אחד מאיתנו
הולך מעימנו
משהו מת בנו
משהו נשאר איתו. 

 

...