קרח 9 - איתו לנצח
מילים: ______
לחן: ______

רציתי שהוא יראה
רציתי שהוא יראה
את אהבתו אליי בנשיקה
אולי רק היה נדמה
ודאי רק היה לי נדמה
כשחייך אליי הרגשתי
זה קרה.

רוצה להיות איתו לנצח
אז ודאי אשא לבטח
אותו לבעלי, נחיה כמו בעל ואישה
רוצה להיות איתו לנצח
אז ודאי אשא לבטח
אותו לבעלי, נחיה כמו בעל ואישה...

שאלתי אתה בעניין
אמרת לי כן רק לא כאן
חבר מביא חבר כל לילה, אל הגן
רציתי שהוא יגיד
קיוויתי שהוא יגיד
בוא איתי אליי הביתה לתמיד.

רוצה להיות איתו לנצח
אז ודאי אשא לבטח
אותו לבעלי, נחיה כמו בעל ואישה
רוצה להיות איתו לנצח
אז ודאי אשא לבטח
אותו לבעלי, נחיה כמו בעל ואישה...


 

 

...