שרון ליפשיץ - הלו
1985
מילים: דן תורן
לחן: שרון ליפשיץ

הלו, מי זה מדבר שם
מה העניין?
אני מצטערת אין כאן
שום מקום לנופש
ליל מנוחה
רד לי מהשיחה
הלו? מה אתה מציק לי
רד מהקו
אני לא רוצה לדעת
מה אתה עושה שם
בוא תנתק
למה אתה צוחק?

זה נורא, זה איום
והוא הורס לי לאט את כל היום
מתיישב לי על הגב
לא יורד לי מהגב.

הלו? תן לי להסביר
הלילה צעיר
אני מנסה לקבוע משהו לערב
לא עניינך
בטח שלא איתך
זה נורא זה איום
הוא הורס לי לאט את כל היום
מתיישב לי על הגב
לא יורד לי מהקו.

די כבר לא נשאר לי כח
ערב הרוס
הכל בגללך
אז בוא כבר קח את הכתובת
משהו מוזר - הנה הקו חזר.

זה נורא זה איום
הוא קילקל לי עכשיו את כל היום
למה דווקא עכשיו הוא ירד מהקו
למה דווקא עכשיו
הוא ירד מהקו?

למה דווקא עכשיו הוא ירד מהקו
למה דווקא עכשיו
הוא ירד מהקו?

הוא ירד מהקו נעלם לי עכשיו
הוא נבהל וחשב שלא בא לי עליו. 

 

...