ליאורה - אמן
מילים: חמוטל בן זאב
לחן: משה דץ
קדם
אירוויזיון 1995

בתפילה אאאמן
שעולה אאאמן
כל הנשמה תהלליה
אאאאאאמן.

ותן ברכת שלום ושמור על בתינו
קרב אותנו לחלום שבתוכנו
תן תמיד ברכה במעשי ידינו
פתח ליבנו שתמיד נשיר לך.

אלוהי אאאמן
תקוותי אאאמן
עטוף אותנו באהבה
אאאאאאמן.

תן לנו חיים ושמור עלינו
תן שתתגשם אהבתנו
תן לנו ברכה האר פנינו
פתח ליבנו שתמיד נשיר לך.

לעולם אאאמן
לכולם אאאמן
חזק את רוח האדם
אאאאאאמן.

בתפילה אאאמן
לשלום אאאמן
כל הנשמה תהלליה
אאאאאאמן.
 

 

...