מילים: שלומי ברכה
לחן: משינה
משינה - מעבר להרי העמלק

היה שעות אותה הוא מתדלק
את ספינתו אשר בעמלק
ביום היה הוא נח עבד בליל
בתוך עצים וסבך בין אור לצל
בתוך הרי המסקנות הפיק
כלי נשק מתוחכם נוזל דליק
תרכובת שתוביל אל האתמול
תראה לו את השביל את המשעול.

ולאשתו הוא לא אמר
יצא אל תוך הלילה
היא תחכה לא מאוחר
האם כל זה כדאי לה.

יצא אל המסע אל הגיאות
אחרי סיבוב פרסה ושעות ניווט
מצא עולם שואל עולם עגול
כולם ראו בו אל ראו בו כל יכול.

לימד אותם מימד והתחלק
הכל אשר למד בעמלק
וכשרצה לחזור ולהספיק
גילה כי לא נשאר נוזל דליק
ולאשתו הוא לא אמר
יצא אל תוך הלילה
היא תחכה לא מאוחר
האם כל זה כדאי לה.

היה טיפש לא מחושב
יצא אל תוך הלילה
גם האשה אשר אהב
הלכה עם מי שבא לה

כי היא חשבה הוא נעדר
הוא נעלם בלילה
הוא לא ישוב גם לא מחר
האם כל זה כדאי לה

לא כדאי לך מותק!
 

 

...