מילים: יובל בנאי
לחן: משינה
משינה - אנחנו שניים
ראיתי כבר אותך
הולכת במסדרונות נפשי
ראיתי כבר אותך שואלת בתוכי
ואת אומרת שזה פשע
שיש לי צורך להמתין
רואה אותך צוחקת מבפנים.

ראיתי שאת מבקשת
ליהנות מהספק
ראיתי כבר אותך עם חשק לפרק
ואת אומרת שזו דרך
שזו דרך עינויים
רואה אותך צוחקת מבפנים.

ואנחנו שניים
בטח לא לבד
בוהים אל השמיים
מנסים לשלוח יד.
 

 

...