מילים: שלומי ברכה
לחן: משינה
משינה - הנסיכה


בין אבני הכותל
עכביש שחור
חוטיו טווה
גם תחינת אמה
לבל אותה יסגור לא אבה
תוך צריח ומגדל
הוא את בתו שבה
על בריח ומנעול
יפץ אהבה
שערות ראשה
החליקה והתייפחה
מכתבים היא העתיקה
לקבל תמיכה
השנים אותה השיגו
המלאך ירה חיציו
הפצעים לא יגלידו
נותר מכתב, רק מכתב.

כל השבוע היא מחכה
כל שעה כל דקה
הבל הרוח השתיקה
כל שעה כל דקה.

השמים אפורים ענן
תשוש אותי ליווה
אור כוכב נופל
הפיח בי תקווה
המנעול נשבר
הרגשתי את גופה החם
על הכר ראשה
מופשל ליבה נדם.
 

 

...