דברים שרציתי לומר
מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: יהודה פוליקר
יהודה פוליקר - דברים שרציתי לומר

יש דברים שרציתי לומר
ואינם נענים לי
המילים שבחרתי
אינן הטובות מכולם
ארוכים מיני ים הסודות
שאינם מובנים לי
שאולי לא אבין
לא אבין מעולם.

לא בכל הדרכים
שרציתי ללכת הלכתי
בדרכים שהלכתי תעיתי
וודאי לא פעם אחת
ועצבות מעלה כל שמחה
כל שמחה ששמחתי
כמו ביקשתי דבר
דבר שאבד.

אך בכל הדרכים מעולם
לא אבדה לי דרכינו
וגם אם לפעמים
סערו מסביב הרוחות
ואהבתי אותך והיה לנו טוב
טוב עד גדותינו
והיה לנו רע
ואהבתי אותך לא פחות.

חלומות שחלמתי
והם מקיצים בי עדיין
שבריהם בעיניי נשטפים מפני בדמעה
ולילות ייסורים לא ספורים
שהטבעתי ביין
אובד בדרכי
בדרכי הרעה.
 

 

...