יפה ירקוני - שושנת יעקוב
מילים: עממי
לחן: י. אדון
שירי
פורים

שושנת יעקב
צהלה ושמחה
בראותם יחד
תכלת מרדכי.

תשועתם
הייתה לנצח
ותקוותם
לדור, דור ודור.

להודיע שכל
קוויך לא יבושו
ולא ייכלמו לנצח
כל החוסים בך.

ארור המן
אשר ביקש לעבדי
ברוך מרדכי היהודי.

 

 

...