יהודית רביץ - געגוע
מילים: יהודית רביץ
לחן: יהודית רביץ

איך טלפון אחד קטן
מעורר שוב געגוע
איך מתוך הסדק
מבעבע תעתוע
בדיוק שחשבתי ששכחתי
ואיך שנגמלתי התמכרתי
כמו ארנב באור
נלכדתי.

איך טלפון אחד קטן
מעורר שוב געגוע
איך מתוך הסדק
מבעבע תעתוע.

בדיוק שחשבתי ששכחתי
ואיך שנגמלתי התמכרתי
כמו ארנב באור
נלכדתי
טיפשונת שכמותי.

אני שנשבעתי
לשמור לי אמונים
איך לא ידעתי
לא ליפול על הפנים
על הפנים.

איך טלפון אחד קטן
מעורר שוב געגוע
איך מתוך הסדק
מבעבע תעתוע
בדיוק שחשבתי ששכחתי
ואיך שנגמלתי התמכרתי
כמו ארנב באור
נלכדתי
טיפשונת שכמותי.

אני שנשבעתי לשמור לי אמונים
איך לא ידעתי
לא ליפול על הפנים
על הפנים.

געגוע... 

 

...